Projekt „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”, realizowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego PL13 – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Główny cel projektu

Podstawowym celem projektu jest stworzenie możliwości wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i większej skuteczności ich leczenia dla mieszkańców powiatu pilskiego.

Projekt składa się z dwóch części:

 • programu badań profilaktycznych,
 • oraz programu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Program badań profilaktycznych

W ramach programu badań profilaktycznych będą przeprowadzone bezpłatne badania w kierunku:

 • nowotworów płuc i oskrzeli
  • dla osób w wieku od 35. do 69. roku życia które paliły lub palą tytoń ponad 20 lat; bądź też są w wieku 50-69 lat i pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z taką osobą;

 • nowotworu jelita grubego
  • dla osób w wieku 50-65 lat (bez charakterystycznych dla tego typu schorzenia objawów (krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie, chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny),
  • dla osób w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego;

 • nowotworu sutka
  • dla kobiet w wieku od 35. do 49. roku życia (szczególności dla kobiet, u których występował rak piersi wśród członków rodziny, u których ciąża występowała po 35. roku życia lub menopauza wystąpiła między 35. a 49. rokiem życia;
  • dla kobiet w wieku 65+, u których występował nowotwór inny niż nowotwór piersi.

Projekt zakłada przebadanie 2500 osób z całego powiatu. Wszystkie badania są bezpłatne.
Ich wykonaniem zajmować się będzie Szpital Specjalistyczny w Pile.

Program promocji zdrowia i zdrowego stylu życia

Działanie będzie obejmowało:

 • organizację imprez plenerowych dla mieszkańców powiatu – 8 pikników zdrowotnych,
 • spotkania środowiskowe dla kobiet we wszystkich gminach powiatu w zakresie profilaktyki nowotworu sutka,
 • warsztaty i konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych w zakresie profilaktyki nowotworowej, zdrowego żywienia, zdrowej diety i znaczenia aktywności fizycznej na zdrowie człowieka,
 • szkolenia dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej i pielęgniarek POZ na temat sytuacji zdrowotnej w powiecie i ich roli w profilaktyce chorób nowotworowych.

Od pomysłu do realizacji

 • 2 kwietnia 2014 r – ogłoszenie konkursu przez Operatora Programu - Ministerstwo Zdrowia (MZ).

Uprawnionych do składania wniosków było 156 powiatów, wybranych na podstawie statystyk opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Powiaty charakteryzują się najwyższym standaryzowanym wskaźnikiem umieralności (SMR) w trzyletnim okresie 2009-2011 w kategorii: umieralność ogółem, nowotwory złośliwe ogółem, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu trawiennego, przyczyny zewnętrzne.
Wśród samorządów znalazł się również Powiat Pilski.

 • 30 maja 2014 r. – złożenie przez Powiat Pilski do wniosku o dofinansowanie projektu do Ministerstwa Zdrowia,
 • 2 grudnia 2014 r. – zatwierdzenie ostatecznej listy 25 powiatów, którym przyznano dofinansowanie.
  Projekt Powiatu Pilskiego został pozytywnie oceniony i wraz z 6. innymi powiatami plasuje się na 8. miejscu.
 • 10 marca 2015 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Powiatem Pilskim a Ministerstwem Zdrowia.
 • Okres realizacji projektu: 10 marca 2015 r. – 30 kwietnia 2016 r.
 • Beneficjent projektu: Powiat Pilski
 • Realizator Projektu: Powiat Pilski, Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica w Pile
 • Wartość projektu: 2. 211 568,00 zł
 • Finansowanie: 100% wartości projektu, w tym 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i 15% z budżetu państwa.


na górę