Program poprawy zdrowia publicznego realizowany był przez Powiat Pilski w latach 2015-2017. Wartość: blisko 2,4 mln złotych (NMF - 85% , budżet państwa – 15%). W ramach programu: 2600 osób skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów, ponad 30 tysięcy mieszkańców wzięło udział w badaniach ankietowych na temat stanu zdrowia i trybu życia, ponad 40 tysięcy osób uczestniczyło w działaniach w zakresie promocji zdrowia, ponad 2 tysiące uczniów uczestniczyło w warsztatach oraz konkursach na temat profilaktyki chorób nowotworowych i zdrowego trybu życia. Odbyły się też szkolenia dla lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowych.

zaproszenie


na górę